Interventional cardiology in Poland in the year 2011. Summary report of the Association of Cardiovascular Interventions of the Polish Cardiac Society
Kardiologia interwencyjna w Polsce w 2011 roku. Raport Zarządu Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Dariusz Dudek, Jacek Legutko, Zbigniew Siudak, Paweł Maciejewski, Andrzej Ochała, Maciej Karcz, Wojciech Wojakowski, Zbigniew Peruga, Aleksander Araszkiewicz, Tomasz Deptuch, Małgorzata Szkutnik, Maciej Lesiak
2012 Advances in Interventional Cardiology  
D Da ar ri iu us sz z D Du ud de ek k 1 1 , , J Ja ac ce ek k L Le eg gu ut tk ko o 1 1 , , Z Zb bi ig gn ni ie ew w S Si iu ud da ak k 1 1 , , P Pa aw we eł ł M Ma ac ci ie ej je ew ws sk ki i 2 2 , , A An nd dr rz ze ej j O Oc ch ha ał ła a 3 3 , , M Ma ac ci ie ej j K Ka ar rc cz z 4 4 , , W Wo oj jc ci ie ec ch h W Wo oj ja ak ko ow ws sk ki i 3 3 , , Z Zb bi ig gn ni ie ew w P Pe er ru ug ga a 5 5 , , A Al le ek ks sa an nd de er r A Ar ra as sz zk ki ie ew wi ic cz z 6 6 , , T To om ma as
more » ... 6 , , T To om ma as sz z D De ep pt tu uc ch h 4 4 , , M Ma ał łg go or rz za at ta a S Sz zk ku ut tn ni ik k 7 7 , , M Ma ac ci ie ej j L Le es si ia ak k 6 6 P Pr ra ac ca a w wp pł ły yn nę ęł ła a: : 23.05.2012, p pr rz zy yj ję ęt ta a d do o d dr ru uk ku u: : 28.05.2012.
doi:10.5114/pwki.2012.29651 fatcat:o2e7mbxe45em7opamwti54f3b4