O pieniądzu (przełożył Adam Grzeliński)

Dawid Hume
2014 Studia z Historii Filozofii  
Właściwie rzecz ujmując, pieniądz nie jest przedmiotem handlu, lecz jedynie instrumentem, co do którego ludzie zgodzili się, że ułatwia wymianę jednego towaru na inny. Nie jest on kołem napędowym handlu, lecz oliwą, która sprawia, że ruch owych kół jest bardziej płynny i łatwy. Jeśli rozważymy jakiekolwiek królestwo w oderwaniu od innych, jest jasne, że większa lub mniejsza ilość pieniędzy nie ma znaczenia, gdyż ceny towarów są zawsze proporcjonalne do ilości pieniądza, a korona w czasach
more » ... ona w czasach Henryka VII znaczyła tyle, co funt w chwili obecnej 1 . Korzyść z większej ilości pieniędzy może dotyczyć tylko ogółu ludzi [zamieszkujących dane królestwo] i może być
doi:10.12775/szhf.2014.001 fatcat:qlaarkwsajcmzfs7crthqhc3ge