Synthesis of radiometric receivers on the criterion of statistical invariance to fluctuations of strengthening and narrow-band interference

Taras Hutsol, Vadim Popryaduhin, Irina Popova, Natalia Kosulina, Aleksandr Cherenkov
2017 Tehnologìčnij Audit ta Rezervi Virobnictva  
synthesis of radioMetriC reCeiVers on the Criterion of statistiCal inVarianCe to fluCtuations of strengthening and narrow-Band interferenCe Для дистанційного вимірювання власного теплового електромагнітного випромінювання тварин був проведений синтез радіометричного приймача за критерієм статистичної інваріантності вихідного сигналу, тобто виміру корисної потужності випромінювання до потужності заважаючих впливів. Відповідно до отриманих виразів для імпульсної характеристики вхідного ланцюга і
more » ... вхідного ланцюга і схеми квадратичного детектування була складена структура синтезованого радіоприймача. Ключові слова: радіометричний приймач, електромагнітне випромінювання тварин, флуктуації коефіцієнта підсилювача, вузькосмужна перешкода. hutsol т.,
doi:10.15587/2312-8372.2018.123737 fatcat:espdb2gedjehzjlrx4txlgp4gy