Two-dimensional thermal conductivity of defect-free singlewalled carbon nanotubes

Artsiom PRANEUSKI
2016 Przeglad Elektrotechniczny  
Based on the known Debye's model for heat capacity and on the kinetic model for the phonon heat transfer taking into account the length of nanotube and also of the contribution made by phonon-phonon scattering, a heat conduction model of defect-free single-wall carbon nanotube was proposed. Based on this model, the dependences of the two-dimensional thermal conductivity of defect-free single-wall carbon nanotubes on their length and temperature were defined. Streszczenie. Na podstawie modelu
more » ... podstawie modelu pojemności cieplnej Debaye'a oraz modelu cieplnego transferu fononów, biorąc pod uwagę długość nanorurki a także wkład rozpraszania fonon-fonon, zaproponowano model przewodzenia ciepła jednościennych nanorurek węglowych bez defektów. Bazując na tym modelu zdefiniowano zależności dwuwymiarowego przewodnictwa cieplnego jednościennych nanorurek węglowych bez defektów od ich długości. (Dwuwymiarowa przewodność cieplna jednościennych nanorurek węglowych bez defektów).
doi:10.15199/48.2016.08.22 fatcat:fvpgidehrzgaxctk4humazylra