Prüfung der photographischen Größenskala der hellen Plejadensterne

E. Hertzsprung
1914 Astronomical Notes - Astronomische Nachrichten  
doi:10.1002/asna.19142000902 fatcat:hhf6lagwsrayfj7hckwsjpp4ba