ПОГЛЕД ВРЗ ЗАПАДНОАФРИКАНСКИТЕ МАСКИ

Сенка Ковач
2000 EthnoAntropoZoom  
Abstrakt: Na maskata vo Zapadna Afrika se gleda kako na znak so tri aspekta: izraz, sodr'ina i zna~ewe. Izrazot e del od znakot realiziran vo nekoj materijal. Sodr'inata e aspektot na znakot koj go sodr'i ozna~eniot koncept. Zna~eweto mo'e da se definira kako proces, kako ~in koj go povrzuva ozna~uva~ot so ozna~eniot koncept. Zna~eweto se formira vo verskite obi~ai. Maskata kako slo'en znak igra zna~ajna uloga vo obredite. Vo verskite obi~ai maskata se pojavuva kako medium pome÷u svetot na
more » ... me÷u svetot na 'ivite i predcite, od koi zaednicata o~ekuva pomo¡ i za¡tita. Maskata ima zna~ajna verska funkcija vo Zapadna Afrika, no isto taka i va'na op¡testvena uloga, kako ¡to zaednicata vospostavila pobliski vrski za vreme na podgotvuvaweto i izvr¡uvaweto na zaedni~kite obredi.
doi:10.37620/eaz0010180k fatcat:wxenefqzknanhoq3iacnoeavnm