The theoretical foundations of formation of professional competence in future medical specialists

Iryna Radziievska
2017 ScienceRise Pedagogical Education  
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ ФАХІВЦІВ © І. В. Радзієвська У статті представлено теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури з проблем професійної підготовки медичних фахівців. З"ясовано, що визначення теоретичних і практичних засад формування їхньої професійної компетентності є актуальним науковим напрямом дослідження. Обґрунтовано поняття «професійна компетентність медичних фахівців», яке розглядається як її інтегративна професійна
more » ... професійна характеристика фахівця. На даний час в Україні недостатньо вивчена проблема формування професійної компетентності медичних фахівців і їх професійної підготовки та організація навчання майбутніх медиків не забезпечує потрібний рівень професійної компетентності Ключові слова: професійна компетентність, особистісно орієнтований підхід, медичні фахівці, професійні знання та уміння
doi:10.15587/2519-4984.2017.94100 fatcat:dt7ehxns3ndcze4qenw2xlszgi