Gjennomtrekk av ansatte over tid: Ulike trender i forskjellige næringer?

Harald Dale-Olsen
2016 Søkelys på Arbeidslivet  
Sammendrag I denne artikkelen studeres det, på bakgrunn av data over alle norske arbeidstakerforhold i perioden 1989 til 2013, om arbeidstakerne siden tidlig 1990-tallet kan ha blitt mer mobile i den forstand at de lettere flytter på seg til nye arbeidsgivere og om det er naeringsvise forskjeller i denne utviklingen. Mobilitetsnivået blant ansatte i det norske arbeidsmarkedet har etter 1995 vaert relativt stabil utover mindre konjunkturvariasjoner. Trendutviklingen fra 1995 til 2012 viser klare
more » ... il 2012 viser klare naeringsvise forskjeller: Gjennomtrekken avtar i industrien, hotell-og restaurantsektoren, samt i helse og undervisning, mens den vokser i finans og forsikring. Gjennomtrekken i andre naeringer endres lite. Abstract: Different trends in worker turnover between industries? In this article, I apply population-wide Norwegian employer-employee data covering the period 1990-2013 to test whether worker turnover has increased over time and, if so, whether the trend differs from one industry to the next. No strong aggregate worker turnover trend is found. It varies positively across the business cycle. However, clear differences are found between industries: the trend in worker turnover is negative in manufacturing industries as well as the service industries and health and education, but it is positive in finance and insurance.
doi:10.18261/issn.1504-7989-2016-01-02-05 fatcat:vipnsny7pvf2plvezy7ubfj3ry