Museumsdidaktikk som kunnskapsfremstillerens dilemma

Torun Ekeland
2016 Nordisk Museologi  
Eke/and I museumsutstillinger skjer det en rekontekstualisering av kunnskap. En faglig diskurs av kompetanse blir uttrykt i en form som ska! v&re tilgjengelig for et bredt lag av befolkningen. I prosessen med a skape en ftemtredelsesform blirfagenes «hva» refle!?tert i forhold ti! «hvordan» utstille ti! et publikum. Det skjer en museumsdidaktisk overveielse. Denne rekontekstualisering av vitenskapsfag inneb&rer en fortolkning av kunnskapstekster inn i et kommuni!?ativt felt som ogsa har sin
more » ... om ogsa har sin egenart og selvforstaelse. En museumsdidaktiker star i dette fortolkningsforholdet, der kunnskap blir sosialt konstruert innenfor en spesiell formidlingskontekst. En ska! bl.a. vurdere hvilke forhold som ska! utgj@re utstillingen, og dermed den offisielle kunnskapen om tingene.
doi:10.5617/nm.3807 fatcat:wnfk34ebvvghbp5s2awjvqnfsi