Renal Hücreli Kanserde Fuhrman Çekirdek Derecelendirme Sistemine Güncel Bakış

Oğuz Özden Cebeci, Tayyar Alp Özkan, Ahmet Tuğrul Eruyar
2014 Üroonkoloji bülteni  
Renal hücreli kanser (RHK), erişkin kanserleri arasında %2-%3 sıklıkla görülmektedir. Hastalar; günümüzde daha erken evrelerde ve daha sıklıkla tanı almaktadırlar ve gelişen tedavi yöntemleri ile daha uzun yaşam beklentilerine sahiptirler. Bu nedenle, RHK tedavisi sonrası takip için çeşitli prognostik (öngörü) modeller geliştirilmiştir. RHK'de çekirdek derecelendirme sistemlerinin sağ kalım ile doğrudan ilişkisinin olduğunu gösteren çalışmalar ışığında, prognostik modellere çekirdek
more » ... ekirdek derecelendirme sistemleri de dahil edilmiştir. Yazarlar tarafından çeşitli çekirdek derecelendirme sistemleri önerilmiş olsa da, halen en yaygın kullanılan derecelendirme yöntemi fuhrman derecelendirme sistemidir (FÇD). Bu çalışmada güncel literatür bilgilerini kullanarak; RHK derecelendirme sistemlerini, FÇD'nin klinik kullanımı ve FÇD'nin klinik kullanım için hazırlanmış varyasyonlarını derledik. (Üroonkoloji Bülteni 2014;13:157-160) Anah tar Ke li me ler: Renal hücreli kanser, fuhrman, çekirdek derecesi The incidence of renal cell carcinoma (RCC) is 2%-3% among all adult cancers. Currently, patients are diagnosed at earlier stages and more commonly and they longer life expectancy with the emerging technologies. Several prognostic models have been developed for followup after treatment for RCC. In the light of studies demonstrating RCC nuclear grading systems has a direct relationship with survival, nuclear grading system is included in prognostic models. Although different nuclear grading systems have been proposed, Fuhrman nuclear grading system is still the most common. Some important decisions have been made on nuclear grading systems in consensus meetings held in 1997 and 2012. In this study, we aim to review RCC grading systems, clinical use of Fuhrman nuclear grading system, and several variations with current literature. (Bulletin of Urooncology 2014;13:157-160)
doi:10.4274/uob.107 fatcat:o442wb6sobcejcmfwdczpmtzba