РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ // DEVELOPING CRITICAL THINKING AT COMPUTER SCIENCE LESSONS IN COMPREHENSIVE SCHOOLS

Овдійчук Віта Анатоліївна //Ovdiichuk Vita Anatoliivna
2019 Zenodo  
У статті обґрунтовано актуальність проблеми розвитку критичного мислення під час вивчення шкільного курсу інформатики в контексті оновлення сучасної освіти. Розкрито сутність поняття критичного мислення та особливість його розвитку на уроках інформатики, зумовленої специфікою самого предмета. Визначено технологічний характер процесу розвитку критичного мислення та особливості застосування технології розвитку критичного мислення на прикладі уроків інформатики в 6-му класі закладу загальної
more » ... аду загальної середньої освіти України. Виокремлено структуру моделі уроку за технологією та набір методів, які можуть використовуватися на кожному з етапів такого уроку. Доведено можливість гармонійного включення технології розвитку критичного мислення у процес викладання інформатики з урахуванням освітньої програми // The feasibility of critical thinking at IT lessons is justified. The technological model of IT lesson was designed and described using the technology of developing critical thinking by educators. The effectiveness of using specific techniques and methods of the critical thinking theory was shown in practice.
doi:10.5281/zenodo.3564733 fatcat:bfzqh3iqdneqpbgpggz6w4zqxm