Зарубіжна практика запровадження конвенціональної комунікативної стратегії при реалізації функцій державного управління

I. P. Zarytska
2014 Aspekti Publìčnogo Upravlìnnâ  
У статті дається характеристика ролі конвенціональної комунікативної стратегії з позицій зарубіжної практики. У залежності від наукових підходів до комунікацій, діяльності та стратегій менеджменту будується конвенціональна комунікативна стратегія реалізації функцій державного управління. Вона має певні методологічні особливості і відмінності у різних державах: Великобританії, Німеччині, Австралії, США, Іспанії, Голландії, Фінляндії, Новій Зеландії. Узагальнення показало, що кожна держава
more » ... ожна держава виробляє свою конвенціональну комунікативну стратегію в залежності від загальнодержавних завдань. Втім спільним є те, що вважається важливим не тільки встановлення зв'язку, але й уміння ефективно спілкуватися, розуміти як реалізовувати думки щодо бачення взаємовідносин держави і суспільства. Призначення конвенціональної комунікативної стратегії визначається впливом на оптимізацію діяльності органів влади на державному і регіональному рівнях-, процесів глобалізації, досвіду інших держав, його впровадження в практику діяльності, а також відсутністю власних прогнозних сценаріїв самого процесу оптимізації функцій державного управління. Демонструється доречність використання існуючих методологій у вітчизняній практиці державного управління.
doi:10.15421/151454 fatcat:rpxwgaxub5hb3m4qdr5oyuunoq