SEZAİ KARAKOÇ METİNLERİNDE MİLLET SÖYLEMİ

Arif AYTEKİN
2019 Motif Akademi Halk Bilimi Dergisi  
ÖZ: Sezai Karakoç, gerek düşünce yazıları ve gerekse şiiri ile Türk toplumunda öne çıkmış, seçkin şair ve düşünürlerindendir. Şiir ve düşüncelerinin gücü yanında hayattaki pürüzsüz, tutarlı duruşuyla etki alanı gittikçe genişleyen bir düşünür olarak Türk toplumunda önemli bir mevki elde etmiştir. Millet kavramı üzerine geliştirdiği fikirlerinin Türkiye'nin toplumsal bütünlüğünün sağlam bir zemine oturması bakımından önemsenmektedir. Ulus-devletlerin bir tarafta/yukarıdan küresel güçlerin öbür
more » ... sel güçlerin öbür tarafta/aşağıdan ise mikro milliyetçilikler arasında kalması, ilgili devletlerin toplumsal bütünlüklerini zedelemektedir. Bu çerçevede Karakoç'un millet anlayışı, Türkiye gibi imparatorluk bakiyesi bir devletin hem üst kimlik çatısının kuvvetlenmesi hem de toplumsal bütünlüğünün sağlanması bakımından önemli stratejik imkânlar sunmaktadır. Bu çalışmada edebiyat sosyolojisinin imkânlarıyla Sezai Karakoç'un şiir ve düşünce metinlerinden kalkarak millet söyleminin izi sürülmektedir. ABSTRACT: Sezai Karakoc is one of the elite poets and philosophers, who is famous not only with his opinion papers but also with his poems in the Turkish society. He has gained an important position which is getting wider with his consistent stance as a philosopher in the Turkish society. The opinions he has developed about the concept of a Nation has been paid attention to form a basis for the unity in Turkish society. The unities of nation states have been damaged by the global forces and the micro nationalists. In this context, the concept of a nation belonging to Sezai Karakoc offer important and strategic opportunities both strengthening the upper identity and the unity in Turkish society, which has an history of an empire. In this study, nation discourse is going to be discussed based upon the poems and opinions of Sezai Karakoc by using the literature sociology's methodology.
doi:10.12981/mahder.526577 fatcat:3atbxp3vkfdexf3vxulob2gm5m