ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ В «СВЕТСКОЕ ОБЩЕСТВО» БУКОВИНЫ (1848-1914) CHARACTERISTICS OF SOCIAL INTEGRATION INTO BUKOVINIAN «HIGH SOCIETY» (1848-1914) Екатерина ВАЛЯВСКАЯ

unpublished
Rezumat: Caracteristici ale integrării sociale în «societatea înaltă» bucovineană (1848-1914) Articolul tratează problematica legăturilor și raporturilor sociale în clasele conducătoare ale societăţii bucovinene din perioada administraţiei imperiale austriece (1848-1914), analizând canalele și criteriile de integrare socială în societatea elitară. Analiza autoarei conduce la concluzia că acest tip de societate și-a extins cadrele (limitele) de integrare, datorită consolidării în Bucovina celei
more » ... e a doua jumătăţi a veacului XIX a clasei mijlocii (burgheze) educate, cu elemente atât autohtone, cât și alogene. Abstract: Characteristics of Social Integration into Bukovinian «high society» (1848-1914) The article deals with the issue of the social ties and relations among the ruling classes of Bukovinian society during the Austrian imperial administration (1848-1914), analysing the channels and criteria of social integration into an elitist society. The author's analysis leads to the conclusion that this type of society has expanded its frameworks (limits) of integration, due to consolidation of the educated middle-class (bourgeois), with elements both autochthones, and allogenes, in Bukovina in the second half of the nineteenth century. Résumé: Traits de l'intégration sociale dans la «haute société» de Bucovine (1848-1914) L'article ci-joint traite la question des liaisons et des rapports sociaux au milieu des classes dirigeantes de la société bucovinienne pendant l'administration impériale autrichienne (1848-1914), tout en analysant les canaux et les critères d'intégration sociale dans la société élitaire. L'analyse de l'auteur mena à la conclusion que ce type de société élargit ses cadres (limites) d'intégration, grâce au renforcement dans la Bucovine de la Екатерина Валявская 26
fatcat:qixvl3cn25es5kvugg3h7orhl4