Kapalı Sistem ve Serbest Dolaşımlı Sistemlerde Yetiştirilen Beyaz Hindilerin Besi Performansları Bakımından Karşılaştırılması

Hakan İNCİ
2020 Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences  
Özet Bu çalışma, kapalı ve serbest dolaşımlı sistemlerde yetiştirilen beyaz hindilerin canlı ağırlık performansları ve yemden yararlanmalarının belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Denemede günlük yaşta toplam 90 adet hindi palazı kapalı sistem (K), %50 yem + mera (K1) ve Mera (K2) gruplarına 3 tekerrürlü olacak şekilde şansa bağlı olarak dağıtılmıştır. K1, K2 ve K3 gruplarının 17. hafta sonundaki canlı ağırlıkları erkek + dişi karışık (ED) olarak sırasıyla; 11000 g, 9511 g ve 7727 g olarak
more » ... e 7727 g olarak bulunmuştur (P<0.01). K1 ve K2 grupları hayvan başına 17. haftanın sonunda sırasıyla; 26.15 kg ve 15.24 kg yem tüketmiştir (P<0.05). K1 ve K2 gruplarının deneme sonu yemden yararlanma oranları (YYO) sırasıyla; 2.35 ve 1.60 olarak saptanmıştır (P<0.05). Sonuç olarak, hindi yetiştiriciliğinde tamamen kapalı sistemler yerine uygun mevsim ve mera koşullarında tamamen mera şartlarında veya kısmen meraya dayalı sistemlerin uygulanmasıyla büyük oranda yem tasarrufu sağlanabileceği ve daha ekonomik olabileceği söylenebilir. Anahtar kelimeler: Yetiştirme sistemi, beyaz hindi, besi performansı, mera. Abstract This study was performed to compare white turkeys raised in conventional and free range systems in terms of their fattening performance and carcass traits. Totally 90 day-old turkey poults were randomly distributed into three experimental groups; Control (K1; Conventional system) K2 (50% feed + pasture) and Pasture (K3) with three replications. The live weights of turkeys at 17 th week in the K1, K2 and K3 were 11000 g, 9511 g, and 7727 g (P<0.01), respectively, for male+female). K1 and K2 groups at the end of 17 weeks per animal consumed 26.15 kg and 15.24 kg of feed P <0.05), respectively. The FCR of the K1 and K2 groups at endof-trial were 2.35 and 1.60, respectively (P <0.05). As a result, it can be said that in appropriate season and full or partially pasture grazing conditions instead of conventional system in turkey farming could be more economical by decreasing and saving feed.
doi:10.30910/turkjans.725874 fatcat:jny36xjhfbb5rmcytwcsyxkhsm