OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİKSEL GELİŞİM BİLGİLERİ, MATEMATİĞE YÖNELİK KAYGILARI VE İNANÇLARI İLE ÇOCUKLARIN ERKEN MATEMATİK YETENEKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Nihal GÜNDOĞAN, Durmuş ASLAN
2020 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi  
doi:10.17240/aibuefd.2020..-623216 fatcat:56lqlwc4cjgmhhwycpttrd3bri