Effects of corrective exercises in the guided physical activity on the postural status of the legs and foot arch in preschool children
Posturalni status nogu i svoda stopala kod dece predškolskog uzrasta i efekti korektivnog vežbanja u okviru usmerenih aktivnosti

Irena Stanišić, Marija Đorđević, Sava Maksimović
2014 Sinteze  
Сажетак: Са циљем да се истражи и утврди постурални статус деце предшколског узраста као и ефикасност корективног вежбања у оквиру усмерених активности из физичког васпитања деце предшколског узраста, спроведено је истраживање на узорку шездесеторо деце (39 девојчица и 21 дечака), узраста 6 година, полазника дечијег вртића "Наша Радост" у Крушевцу. Постурални статус ногу процењен је помоћу методе Наполеона Воланског. По њему постоје три оцене: 0, 1 и 2. Степен спуштености свода стопала процењен
more » ... да стопала процењен је помоћу плантограма (методе тумачење -Томсенова). На овај начин издвојени су резултати који одговарају нормалном стопалу, I и II степену спуштености. На основу ових метода процењен је постурални статус и у оквиру двомесечног корективног рада припремљене су вежбе у оквиру усмерених активности за корекцију датих неправилности ногу и свода стопала које су се са децом спроводиле три пута недељно. На основу добијених резултата може се закључити да постоје одступања постуралног статуса ногу и свода стопала код деце и да програм корективног вежбања у оквиру усмерених активности има позитиван ефекат на исправљање датих поремећаја. Кључне речи: постурални статус ногу, спуштеност свода стопала, предшколска деца. УВОД Утицај раста и развоја на постурални статус предшколске деце посебно је занимљиво подручије истраживања, поготову када се зна да то представља сензитивни период раста и развоја, те самим тим и могућности наглих промена на скелету које се најчеће примарно манифестују у виду функционалних постуралних поремећаја а њиховим нетретирањем у каснијим фазама развоја могу задобити и
doi:10.5937/sinteze1405063s fatcat:sfhxu3sxp5bapba26nqo5k47m4