Kriminaliseringsprinciper och förutsättningar för begränsning av grundläggande fri- och rättigheter

Sakari Melander
2002 Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab  
See abstract in article.
doi:10.7146/ntfk.v89i4.71546 fatcat:wtkh5qm7kneojbb6uizk2at3tq