Fiatalok sportágválasztását racionalizáló rendszerek alkalmazási hajlandósága

Péter Soldos
2017 Testnevelés Sport Tudomány  
Absztrakt: A gyermek sportba történő integrációs folyamatának egyik legfontosabb tényezője a megfelelő sportág kiválasztása. Ez a momentum egy életen át képes meghatározni a mozgáshoz, sportoláshoz kötődő viszonyát. A jó döntés jelentősen meg tudja könnyíteni a periodizációs folyamatokat, mellette nő az egyén önbizalma, önértékelése és motivációja is, amely az egyéb szocializációs szintek fejlődése során is komoly előnyt biztosít. A nem megfelelő sport kiválasztásából eredő önbizalomhiány,
more » ... nbizalomhiány, szorongás és stressz hatásait nem szükséges bővebben magyarázni. Vizsgálatom során a helyes sport kiválasztását támogató rendszerek népszerűségét elemeztem. A jelenlegi tendencia jelentősen korlátozott racionalitás irányára mutat, annak ellenére, hogy egyre több erre szakosodó rendezvény és felmérési rendszer áll rendelkezésre. Fontosnak tartom értékelni az ilyen rendszerek hatékonysági mutatóit, illetve az ilyen típusú szolgáltatásokra fordított fizetési hajlandóság mértékét. Abstract: One of the most important factors of an integration process to sport is choosing the right one. This moment can have an effect on a child's relation to movement and to any kind of sports for a lifetime. A good decision can significantly ease the periodization processes and beside that it can increase one's self-confidence, self-evaluation and motivation, which ensure a huge advantage in the development of other socialization levels. Effects of choosing an inadequate sport resulting in lack of self-confidence, anxiety or stress are not to be discussed here. In my analysis I examine the popularity of systems in selecting the appropriate kind of sport. The present tendency shows a limited range of rationality, although there are more specialized events and analysis systems available. I think it is important to evaluate the efficiency indicators of these systems, and the level of willingness to pay for such services.
doi:10.21846/tst.2017.1-2.16 fatcat:dyr5wqrkpfemdlrbt7i4lxs6ii