Social Position of Gifted Students of the 5th Grades in Peer Groups: Comparison of Research Data from 2002/2003 and 2011/2012
Sociální pozice nadaných žáků 5. tříd ZŠ v kolektivu vrstevníků: srovnání výzkumných dat z let 2002/2003 a 2011/2012

Eva Machů, Jana Barnetová
2013 e-Pedagogium  
Sociální pozice nadaných žáků 5. tříd ZŠ v kolektivu vrstevníků: srovnání výzkumných dat z let
doi:10.5507/epd.2013.032 fatcat:35hpdhuiafc75hoblghbbzncpy