Ekstremaliu vandens sportu užsiimančių žmonių dantų traumų paplitimas

Karolis Vasiliauskas, Eglė Slabšinskienė, Eglė Aida Bendoraitienė, Ingrida Vasiliauskienė
2019 Sporto mokslas / Sport Science  
Santrauka Problemos aktualumas. Pastaruoju metu burnos ertmės ir veido srities traumos tampa vis didesne sveikatos problema įvairiose sporto šakose. Intensyvus fizinis aktyvumas suteikia daug naudos, bet kartu gali sukelti burnos ertmės ir veido srities traumas. Traumos gali įvykti dėl kontakto su kietais paviršiais ir sporto įranga, dėl kritimų. Tikslas. Nustatyti vandens sportu užsiimančių žmonių dažniausiai patiriamas dantų traumas. Tyrimo organizavimas ir metodai. Tyrime dalyvavo vandens
more » ... dalyvavo vandens sportu -jėgos aitvarais ir vandenlentėmis -užsiimantys asmenys. Apklausti 383 respondentai. Anketą sudarė 26 klausimai. Tyrimo metu surinkti duomenys buvo koduojami SPSS 20 versijos programiniu paketu. Pasirinktas statistinio patikimumo lygmuo, kai p < 0,05. Priklausomybė tarp kokybinių parametrų buvo įvertinta remiantis chi kvadrato (χ 2 ) kriterijumi. Rezultatai. Tyrimas parodė, kad jėgos aitvarų sportu užsiima 26,0 %, vandenlenčių sportu -32,4 %, jėgos aitvarų ir vandenlenčių sporto šakomis -42,6 %. Dantų traumas buvo patyrę 74,4 % sportuojančiųjų. 50,7 % respondentų patyrė lengviausią traumą -dantų sumušimą, 18 % patyrė danties vainiko traumą, 5,7 % klibėjo dantis ir 1,6 % patyrė danties išmušimą. Išvados. Du trečdaliai sportuojančiųjų buvo patyrę dantų traumų, tačiau daugiau nei pusė respondentų patyrė dantų sumušimą, beveik penktadalis patyrė danties vainiko traumą. Jėgos aitvarų sportu užsiimantys sportininkai statistiškai reikšmingai dažniau patyrė traumas. Jėgos aitvarų sportu užsiimantieji 2 kartus daugiau patyrė abiejų žandikaulių dantų traumų (p < 0,001). Raktažodžiai: dantų traumos, sportininkų patiriamos traumos.
doi:10.15823/sm.2019.95.9 fatcat:dbbh5xg6g5cerh6kc4iljfaabq