УЯВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ПРО ПОЛІТИКО-ПРАВОВУ СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ

L. V. Nykonenko
2017 Scientific Studios on Social and Political Psychology  
Презентовано результати емпіричного дослідження становлення політико-правової свідомості студентів у період 2013–2015 років. Виявлено статистично значущу, достовірну ймовірність зв'язку між уявленнями студентів про динаміку розвитку політико-правової ситуації в Україні та їхньою особистою політичною участю в подіях Революції Гідності (2013–2014 роки). Застосування однофакторного дисперсійного аналізу дало змогу зафіксувати статистично значущі відмінності в уявленнях студентів про
more » ... у ситуцію в Україні у минулому, теперішньому та майбутньому. Визначено, що основними характеристиками актуальної політико-правової ситуації в країні з точки зору студентської молоді є кризова невизначеність та складнопрогнозованість теперішнього за збереження високого рівня динамічності, зумовленої триванням воєнного конфлікту. Це може суттєво утруднювати складання студентами перспективного життєвого плану та перешкоджати соціалізаційним процесам, які мають перетворити їх на повноправних громадян України. Окреслено нагальне завдання психологічного супроводу студентської молоді в сучасних соціально-психологічних умовах: фахове сприяння (ще в процесі навчання) побудові плану соціалізації майбутнього професіонала після здобуття ним освіти та формуванню позитивного образу майбутнього України, у якому для нього знайшлося б достойне місце.
doi:10.33120/ssj.vi39(42).44 fatcat:7wtmv3pd3bcrtm6tdlgneg3fg4