Akılcı İlaç Kullanımına İlişkin Bir Araştırma

Fatih ŞANTAŞ, Bünyamin DEMİRGİL
2017 İşletme Bilimi Dergisi  
Özet Amaç: Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırmanın evrenini bir devlet üniversitesinin iktisadi ve idari bilimler fakültesinde öğrenim gören 800 birinci ve dördüncü sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma, 15 Mayıs-15 Haziran 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş ve araştırmaya 602 kişi dâhil olmuştur. Bulgular: Bu araştırma öğrencilerin % 52'sinin son bir ay içerisinde, % 12'sinin sürekli ve %
more » ... inin sürekli ve % 17'sinin sık ilaç kullandığı, sık ilaç kullanan öğrencilerin % 13'ünün kullandığı ilacın adını bilmediği ve en sık kullanılan ilacın ağrı kesici olduğunu göstermektedir. Çalışma ile katılımcıların % 27'sinin reçetesiz olarak ilaç aldığı, % 23'ünün reçeteleri okumadığı, % 24'ünün ilaçları zamanında kullanmadığı, % 13'ünün kullandığı ilacın dozunda değişiklik yaptığı, % 10'unun stresli durumlarda ve % 42'sinin ise tavsiye ile ilaç kullandığı saptanmıştır. Sonuç: Araştırma sonuçlarına göre; öğrencilerin akılcı ilaç kullanımında yetersiz olduğu söylenebilir. Abstract Aim: This study aims to determine the behavior of rational drug use among university students.
doi:10.22139/jobs.286671 fatcat:7u2ncau43jbrdipq5vgnrjgfby