Hybrid War and Its Strategic Implications to Turkey

Oktay Bingöl
2017 Gazi Akademik Bakış  
Öz Dünyada çeşitli güvenlik çevrelerinde hibrid tehditler ve hibrid savaş üzerine yapılan tartışmalar 2000'lerden itibaren ilgi çekmeye başlamış, bu tartışmalarda 2014 yılındaki Rusya-Ukrayna çatışmasından sonra hızlı bir artış görülmüştür. Kasım 2015'den itibaren Rusya ve Türkiye arasında yaşanan siyasi ve askeri çatışma hibrid savaş tartışmasını Türkiye'ye taşımıştır. Türkiye'nin sadece Rusya ile değil komşularının bir bölümü çok cepheli bir hibrid savaşın içinde olduğu genel kabul görür. Bu
more » ... el kabul görür. Bu makalede hibrid savaş konseptinin ve Türkiye'ye stratejik yansımalarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda birinci bölümde hibrid tehdit, hibrid çatışma ve hibrid savaş kavramları ele alınmaktadır. Müteakiben Rusya'nın hibrid savaş konsepti tartışılmakta; konseptin önemli unsurları, stratejik etkileri tespit edebilmek için Türkiye'ye uygulanmaktadır. Makale, hibrid savaşa karşı koyabilmek için alınması gereken tedbirler kapsamında Türk karar vericilere yapılan önerilerle tamamlanmaktadır Abstract Discussions on the hybrid threats and hybrid wars have begun to gain interest among the security communities around the world since 2000s, and exponentially increased after Russian-Ukraine conflict in 2014. The political and military conflict between Russia and Turkey since November 2015 has carried the discussion to Turkey. Now it is believed that Turkey is in fact in a multi-front hybrid war with some of its neighbors but not just Russia. In this article it is aimed to fully explore hybrid war concept and its strategic implications to Turkey. The definitions of hybrid threat, hybrid conflict and hybrid war is considered in the first section. Then Russian hybrid war concept is discussed. Next, features and consequences of hybrid war are applied to Turkey in order to identify the strategic implications. Finally, recommendations are made as to a way ahead for Turkish decision makers with respect to fighting hybrid war.
doi:10.19060/gav.379591 fatcat:6ul7phx5yzayrmhfcbwfjay3he