Status og utfordringer i norsk barnehageforskning

Marit Alvestad, Jan-Erik Johansson, Thomas Moser, Frode Søbstad
2009 Nordisk Barnehageforskning  
Pohjoismainen Varhaiskasvatustutkimus Nordisk Förskoleforskning nordic early childhood education research vol 2 nr 1 2009 nordisk barnehageforskning 2009 2 (1), 39-55 issn 1890-9167 www.nordiskbarnehageforskning.no I de siste årene er det blitt pekt på en rekke utfordringer for norsk barnehageforskning for eksempel i utredningen Klar, Ferdig, Gå! (Barneog familiedepartementet, 2005). I denne artikkelen vil vi, som i 2004 var med på å danne det norske forskningsnettverket Barnehageliv, se på
more » ... e sider ved norsk barnehageforskning. Innledningsvis presenterer vi et tilbakeblikk på tidligere forskning på feltet, supplert med en omtale av en nyere studie av skandinavisk forskning på institusjoner for barn under seks år. Deretter gjør vi et forsøk på å tegne et bilde av dagens norske barnehageforskning med et lite sideblikk til det som skjer internasjonalt. Dette fører videre til en vurdering av forskningsbehovet i og for norske barnehager de naermeste årene og vi drøfter også rammene for finansiering av denne forskningen og en diskusjon av behovet for kompetanseutvikling på feltet.
doi:10.7577/nbf.249 fatcat:mqt5ll2ttvadzhqpxphvraw4vm