Hvornår er en kode ikke længere den samme kode – og hvem afgør det?

Inge Lise Pedersen
2019 Målbryting  
Hvornår er en kode ikke laengere den samme kodeog hvem afgør det? Om forholdet mellem sprogbrugernes og sprogforskerens graensedragning, speci elt i forbindelse med regionalisering af Inge Lise Pedersen Dialekter er for mange danskere et eksotisk faenomen, og en dialektolog bliver derfor betragtet med en vis undrende nys gerrighed. Nysgerrigheden udmøntes isaer i to spørgsmål. Det første lyder: Kan du så høre hvor jeg er fra? Det skal man helst svare nej på. For i Danmark er det ikke fint at
more » ... det ikke fint at tale dialekt eller bare noget der snerper derhenad. Det andet er: Hvor mange dialekter er der i Danmark? Hvis man siger at der er 5 eller 25, bliver det blankt accepteretmåske fulgt af et spørgsmål om hvor mange af dem jeg så kan, mens et svar der går ud på at det kommer an på hvor fintmaerkende en opdeling man laver, og at det iøvrigt er vanskeligt at traekke graenser, ikke er pop ulaert. Vi må da vide det når vi er dialektologer. Det er let at forstå at folk vil vide om de selv kan placeres ud fra deres talesprog (selv om det i Norge måske ikke er så let at forstå at danskere er så kede af at andre skulle kunne lytte sig til ens fynske barndom), derimod er det umiddelbart mere gådefuldt for sprogforskeren at det er så vigtigt for folk at af graense dialekter og have tal på dem, mens man tilsyneladende https://doi.org/10.7557/17.4711 CC BY 4.0
doi:10.7557/17.4711 fatcat:tuw67cxpkvgfra3oewntsyo7ni