Basic elements of the law on international restrictive measures

Damir Kovacevic, Branko Krga
2015 Vojno delo  
eđunarodni odnosi, posmatrani u multilateralnoj i bilateralnoj sferi, odvijaju se u amplitudi čiji su polovi saradnja i sukob. Iz raznih razloga, pojedine države prema drugim državama, kao i zvanični organi međunarodne zajednice prema pojedinim državama, mogu uvesti i uvodili su restriktivne mere. Republika Srbija u svojoj međunarodnoj politici, uglavnom, pridržava se primene restriktivnih mera koje su uvodile Ujedinjene nacije ili OEBS. Na putu ka EU Republika Srbija će biti u prilici da
more » ... u prilici da testira svoj pravni okvir i uvođenjem Zakona o restriktivnim merama, koji treba da bude usaglašen sa pravnim sistemom EU. U radu je predložen i nacrt takvog zakona. Ključne reči: Evropska unija, Republika Srbija, restriktivne mere Uvod akon dobijanja datuma za otpočinjanje pregovora za prijem Republike Srbije u Evropsku uniju (EU), potrebno je teorijski i praktično razraditi bitne aspekte Zajedničke spoljne i bezbednosne (ZSBP) EU i u skladu sa njima i obaveze koje će Republika Srbija imati u pregovorima u poglavlju 31. Fokus ovog rada i istraživanja u njemu stavljen je na razmatranje potrebe opšteg pravnog regulisanja, na nacionalnom nivou, uvođenja, sprovođenja, nadzora i ukidanja međunarodnih restriktivnih mera (sankcija) EU, kao jednog od bitnih aspekata Zajedničke spoljne i bezbednosne politike EU. Da bi se ostvario cilj istraživanja, u delovima koji slede obuhvaćeno je: -pojam međunarodnih restriktivnih mera; -praksa UN i EU u primeni sankcija; -obaveze Republike Srbije prema ovim organizacijama u oblasti restriktivnih mera; -pravni okvir za primenu međunarodnih restriktivnih mera u Republici Srbiji i -osnovni pravni instituti nacionalnog zakona o međunarodnim restriktivnim merama. Na osnovu iznetog, izrađen i jedan od mogućih nacrta zakona o međunarodnim restriktivnim merama. S obzirom na to da Republika Srbija, osim restriktivnih mera EU, primenjuje sankcije i drugih međunarodnih organizacija, osnovni elementi zakona o međunarodnim restriktivnim merama definisaće se tako da se mogu primeniti u svakom slučaju kada Srbiju na to obavezuje članstvo u nekoj međunarodnoj organizaciji ili sprovođenje njenih osnovnih spoljnopolitičkih prioriteta.
doi:10.5937/vojdelo1503155k fatcat:f44pe5h5ajeyxosx3rqyk3aamu