A. OBTURATORIA'NIN ÇIKIŞ YERİ VARYASYONLARI: A. OBTURATORIA ACCESSORIA

UZ Aysun;BOZKURT
2000 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası  
ÖZET A. obturatoria genellikle a. iliaca interna'darı çıkar. Bazen a. iliaca interna dışında a. iliaca externa ve a. epigastrıca inferior'dan da ayrıldığı ve farklı bir seyir gösterdiği görülmüştür. Pelvis'te inguinal ve femoral fıtık, stabil olmayan pelvis kırıkları gibi nedenlerle yapılan cerrahi girişimlerde risk oluşturabilir. Bu çalışmada 7 fikse kadavradaki 14 a. obturatoria'nın başlangıç yeri incelenmiştir. İncelenen örneklerin 12'sinde a. obturatoria'nın a. iliaca interna'dan çıktığı
more » ... erna'dan çıktığı görülmüş ve bunların da İO'unda a. iliaca interna'nın ön kütüğünden, 2'sinde arka kütüğünden ayrıldığı tesbit edilmiştir. A. iliaca interna'dan çıkan a. obturatoria'nın başlangıç yerindeki çapı ortalama 2,71 mm (min 2,33-max 3,08) olarak ölçülmüştür, incelenen örneklerin ikisinde ise farklı yerlerden çıkan a. obturatoria (a. obturatoria accessoria) görülmüştür. Bu arter bir vakada a. iliaca externa'dan, diğer vakada ise a. epigastrica inferior'dan çıkıyordu. A. obturatoria accessoria ramus superior ossis pubis üzerinde ilerleyerek canalis obturatorius'a ulaşır. Bu seyir, pelvis kenarı (ramus superior ossis pubis) boyunca yapılacak cerrahi girişimlerde önemlidir.
doi:10.1501/tipfak_0000000423 fatcat:uffx3o6asrcvtdpfmgqb7kpc6m