Serum β-carotene and Vitamin A Levels in Calves with Amaurosis
Amorozisli Buzağıların Kan Serumlarında β-Karoten ve A Vitamini Düzeyleri

Yusuf GÜL, Mustafa İSSİ
2009 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi  
doi:10.9775/kvfd.2011.4660 fatcat:bjfksfkxqrempgnumldwd24rau