INFLUENCE OF IMPERFECTION OF NATIONAL LEGISLATION NORMS ON INVESTIGATION OF THE ESTABLISHMENT OF A TERRORIST GROUP OR TERRORIST ORGANISATION

A.S. Malhina
2020 Law Bulletin  
Мальгіна Анна Сергіївна, аспірант кафедри криміналістики та психології (Одеський державний університет внутрішніх справ, м. Одеса, Україна) Статтю присвячено аналізу положень законодавства України, що регулюють засади боротьби з тероризмом в Україні. Відповідно до наукових праць, присвячених проблемам боротьби з тероризмом в Україні, встановлено, що більшість науковців розглядають вказане питання у кримінально-правовому та кримінологічному аспектах, тоді як питання практики дій уповноважених
more » ... анів держави на боротьбу з тероризмом залишаються малодослідженими. Констатовано, що через неузгодженість і недосконалість деяких положень нормативно-правових актів виникають обставини, які на практиці унеможливлюють притягнення до кримінальної відповідальності осіб за злочини терористичної спрямованості, зокрема, за створення терористичної групи чи терористичної організації, склад злочину якого перебачено статтею 258-3 Кримінального кодексу України. У зв'язку з тим, що розслідування вказаної категорії злочинів натепер пов'язано з утворенням і діяльністю незаконних збройних формувань на Сході України (так званих «Донецької народної республіки» та «Луганської народної республіки»), досліджено основні проблеми, які виникають під час досудового розслідування, зокрема, віддаленості органу досудового розслідування від фактичного місця вчинення злочину, що унеможливлює збір достатньої доказової бази. Підсумовано, що через недосконалість законодавчої бази національні суди не мають єдиної практики винесення рішень по суті у справах за обвинуваченням осіб, винних у вчиненні злочину, передбаченого статтею 258-3 Кримінального кодексу України. Запропоновано усунути такі колізії шляхом внесення змін насамперед до Кримінального кодексу України, до Закону України «По боротьбу з тероризмом» та Кримінального процесуального кодексу України, зокрема, в частині визначення дефініцій понять «терористична група» та «терористична організація». Ключові слова: терористична група, терористична організація, боротьба з тероризмом, незаконні збройні формування, законодавство. The article is devoted to the analysis of the provisions of the legislation of Ukraine regulating the principles of the fight against terrorism in Ukraine. According to scientific
doi:10.32850/lb2414-4207.2020.12.21 fatcat:sw2ed4uianhijeddx5peve6o3y