The origin and the meaning of Eucharist: Sociological aspect

Dragana Jeremic-Molnar, Aleksandar Molnar
2017 Sociološki Pregled  
Драгана Јеремић Молнар факултет музичке уметности, Београд Александар Молнар филозофски факултет, Београд ПореКло и сМисао евхаристије. социолоШКи асПеКт 1 сажетак: У чланку аутори покушавају да пруже социолошки увид у порекло и иницијални смисао приписан евхаристији као једном од првих хришћанских са-крамената� Анализа се ограничава на смисао евхаристије за заједницу ученика која ју је створила након Исусовог погубљења� У првом кораку аутори се баве теоријом Рене Жирара, како би открили
more » ... о би открили динамику "генеративне продукције жртвеног јарца" унутар заједнице Исусових ученика� У другом кораку они употребљавају теорију регенерације мага (тј� његовог поновног рођења као мага), коју је развио Макс Вебер, у циљу утврђивања доминантног проблема који је ученицима остао након погубљења њиховог учитеља, који је био изванредно успешан маг� Уз помоћ ове две теорије, аутори проналазе порекло и смисао евхаристије у иновацији иницијацијског ритуала у циљу успостављања новог начина стицања професионалних способности мага Исуса� Кључне речи: Исус, хришћанство, евхаристија, сакраменти, магија Када је тацит, почетком 2. века, у својим Аналима писао да је у риму народ мрзео хришћане због њихових "срамних дела" (15.44), он је под тим највероватније мислио на њихов обред евхаристије, током којег су тврдили да "једу" тело исуса христа и "пију" његову крв (а можда -за пагане је остајало увек упитно -и не само његову?). 2 јустин Мученик (Apol�, 1.66) и ориген (Cels�,
doi:10.5937/socpreg1702276j fatcat:plf3hupkwzd2hjmdwnomcmueje