Siła w słabości, czyli o (nie)skuteczności ochrony praw Polek-migrantek w małżeństwach mieszanych

Karolina Kremens, Patrycja Matusz-Protasiewicz, Magdalena Półtorak
2019 Migration Studies - Review of Polish Diaspora  
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Śląski Pojęcie małżeństwa mieszanego (mixed marriage) odnosi się do związku osób reprezentujących różne kultury (intercultural marriage), religie (interreligious marriage lub interfaith marriage) czy narodowości (transnational marriage). Polki coraz częściej decydują się na małżeństwa z obcokrajowcami, które zawierane są zarówno w Polsce, jak i za granicą. Małżeństwa osób pochodzących z różnych krajów, posługujące się różnymi językami, wychowane i
more » ... ałcone w odmiennych systemach kulturowych czy religijnych, mogą napotkać na trudności w budowaniu relacji społecznych/rodzinnych. Może to powodować, że Polki będące w małżeństwa mieszanych mogą być/stać się ofiarami przemocy domowej w wymiarze ekonomicznym, psychicznym, fizycznym i seksualnym, często uwarunkowanej normami zwyczajowymi. Co więcej, nie wszystkie rodzaje przemocy czy przestępstw wobec kobiet są w ogóle w krajach zamieszkania Polek-migrantek zabronione pod groźbą kary. Sytuacja może komplikować się dodatkowo, gdy w grę wchodzi małżeństwo regulowane np. prawem szariatu. Artykuł podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie czy polskie przepisy prawne (lub ratyfikowane przez Polskę umowy międzynarodowe) gwarantują Polkom z małżeństw mieszanych jakąkolwiek ochronę, a jeśli tak, to gdzie i w jaki sposób mogą się one o takową starać. Ważnym pytaniem jest 1 Kontakt: karolina.kremens@uwr.edu.pl Katedra Postępowania Karnego, Uniwersytet Wrocławski 2 Kontakt: patrycja.matusz@uwr.edu.pl Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski. Proponowany styl cytowania: Kremens, K., Matusz, P., Półtorak, M. (2019), Siła w słabości, czyli o (nie)skuteczności ochrony praw Polek-migrantek w małżeństwach mieszanych, "Studia Migracyjne -Przegląd Polonijny", 4 (174): 209-234.
doi:10.4467/25444972smpp.19.046.11360 fatcat:sp7sjj3fbrfytojjhi3tvzcaae