Modernistička sastavnica u opusu Oscara Nemona i kontekst modernizma i avangardnih kretanja u Bruxellesu (1925. – 1936.)

Daniel Zec
2021 Radovi Instituta za Povijest Umjetnosti  
Rad iznosi na vidjelo umjetničku formaciju kipara Oscara Nemona u pravcu modernizma te njegovu participaciju u modernističkim kretanjima na likovnoj sceni u Belgiji tijekom djelovanja u Bruxellesu od 1925. do 1936. godine. Nemonova inspiracija konstruktivizmom, postkubizmom i geometrijskom stilizacijom interpretira se u kontekstu suvremenih pravaca, umjetničkih grupa i njihovih nositelja u Bruxellesu 20-ih i 30-ih godina 20. stoljeća. Analiziraju se veze Oscara Nemona s René Magritteom i
more » ... izmom. Analiziraju se, stilski determiniraju i valoriziraju do sada neistraženi primjeri modernističke skulpture u Nemonovu briselskom opusu, pri čemu se razmatraju stilske odrednice: kubizam, konstruktivizam, art déco, ekspresionizam.
doi:10.31664/ripu.2020.44/1.10 fatcat:yykcp4lm4fgm3d7gfqw6r2fj5e