Not all the people of the Department of Forensic Medicine in Lublin (1950–1957)
Nie wszyscy ludzie lubelskiego Zakładu Medycyny Sądowej (1950–1957)

Wojciech Chagowski
2020 Archives of Forensic Medicine and Criminology  
doi:10.5114/amsik.2020.97787 pmid:32876423 fatcat:pknbr3kvovcsxelvgvsjjepm7e