Sebze üretiminde damla sulama yönetiminin temel ilkeleri

Ruhi BAŞTUĞ
2014 Derim  
Özet Damla sulama, normal olarak suyu tüm toprak hacminin bitkinin bulunduğu belirli bir bölümüne verdiğinden, her damlatıcının yakınında veya bir lateral hat boyunca sınırlı bir toprak hacmi ıslatılır. Bu; sulama sisteminin tasarımı, işletimi ve yönetimi ile kültürel uygulamaların yönetimi açılarından göz önünde tutulması gereken önemli bir konu olup, sebze yetiştiriciliğinde damla sulama sistemlerinin uygun yönetimi için gerek duyulan; toprağın hidrolik özellikleri, bitkinin gelişme ve su
more » ... n gelişme ve su kullanma özellikleri ve ayrıca buharlaştırma istemine ilişkin bilgilerle birlikte dikkate alınmalıdır. Sulama programı, bu özellikleri birleştirmeli ve mevcut sulama sistemi ile kültürel kısıtlara uyarlamalıdır. Ayrıca, topraktaki bitki besin maddelerinin yıkanmasına yol açabilecek aşırı su uygulamalarından kaçınmak için sulama ve gübre yönetim programları uyumlu olmalıdır. Anahtar kelimeler: Damla sulama, Sebze üretimi, Sulama programlaması Principles of drip irrigation management in vegetable production Abstract Because drip irrigation normally supplies water to a specific part of the soil volume occupied by plant, limited areas to be wetted in soil volume near each emitter or along each lateral line. This is an important context for irrigation system design, operation and management and cultural practices management. Therefore, this characteristic must be taken into consideration for appropriate management of vegetable drip irrigation systems with knowledge requires including of soil hydraulic characteristics, plant growth and water use characteristics and evaporative demand. The irrigation schedule must integrate these features and conform to existing irrigation system and cultural constraits. Additionally, irrigation management program
doi:10.16882/derim.2014.79864 fatcat:mrz7zaclljeyfisi5jw5l3vqni