How to Escape? The Trap of the Transition in the Recent Cinema of Bosnia and Herzegovina (2000-2012)

Tomasz Rawski, Katarzyna Roman
2014 Colloquia Humanistica  
How to Escape? The Trap of the Transition in the Recent Cinema of Bosnia and Herzegovina (2000-2012)The paper concerns the latest cinema of Bosnia and Herzegovina (2000-2012). Focusing on the cinema of social criticism (represented by movies which try to rethink the new socio-political order gradually emerging in BiH after the war of 1992-95), the authors recognize the Bosnian society as a community captured in the trap of an unfinished system transition. The story of the Bosnian society,
more » ... aneously stuck in a dysfunctional and oppressive state and completely devoid of any prospects for the improvement of this situation, seems to be dominated by several escape strategies into an alternative reality: the nostalgic past, the imagined present or the utopian future. In that sense, the Bosnian cinema of social criticism turns out to be a cinema of social escapism. Jak uciec? Pułapka transformacji w najnowszym kinie Bośni i Hercegowiny (2000-2012)Tekst dotyczy najnowszej kinematografii Bośni i Hercegowiny (2000-2012). Skupienie na nurcie kina krytycznego (do którego zaliczone zostały filmy, które próbują interpretować nowy porządek społeczno-polityczny powoli wyłaniający się w Bośni i Hercegowinie po wojnie z lat 1992-95) pozwala ukazać społeczeństwo Bośni i Hercegowiny jako znajdujące się w pułapce wciąż niedokończonej transformacji systemowej. Opowieść o społeczeństwie z jednej strony uwięzionym w dysfunkcjonalnym i opresyjnym państwie, a z drugiej całkowicie pozbawionym perspektyw i nadziei na poprawę sytuacji, zdominowana jest przez rozmaite strategie ucieczki w alternatywną rzeczywistość: nostalgiczną przeszłość, wyobrażoną teraźniejszość lub utopijną przyszłość. W tym sensie, bośniackie kino krytyczne jawi się jako kino eskapizmu społecznego.
doi:10.11649/ch.2014.014 fatcat:dkjlna7ivfbijhi4ufam2auxlu