Οι σφυγμομετρήσεις και οι κίνδυνοι που παρουσιάζουν

Andre Regnier, Α.Κ. Παπαχρίστου
1975 Greek Review of Social Research  
doi:10.12681/grsr.384 fatcat:oe3pw576dvfcnpys5xhwioibvi