Öğretmen Adaylarının Orantısal Olan ve Olmayan İlişkileri Belirleyebilme ve Temsil Edebilmelerinin Problem İçerikleri Açısından İncelenmesi

Muhammet ARICAN
2020 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi  
Özet -Bu çalışmada, 46 ortaokul matematik öğretmen adayının çözüm yöntemleri, orantısal olan ve olmayan ilişkileri belirleyebilmeleri ve temsil edebilmeleri problem içerikleri bağlamında incelenmiştir. Öğretmen adaylarına, 2017 ve 2018 güz dönemlerinde, iki adet sorudan oluşan bir kağıt-kalem testi verilmiştir. Adayların kağıt-kalem testine verdikleri cevaplar içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Analizler sonucunda sekiz öğretmen adayı ile yarı yapılandırılmış görüşmeler
more » ... mış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular, öğretmen adaylarının çözüm yöntemlerinin ve orantısal olan ve olmayan ilişkileri belirleyebilmelerinin ve temsil edebilmelerinin problem içeriklerinden etkilendiğini göstermiştir. Alan yazında belirtilenin aksine, öğretmen adayları ters orantılı ilişkiyi belirleme ve temsil etme konusunda doğru orantılı ilişkiyi belirleme ve temsil etmeye göre daha başarılı olmuşlardır. Öte yandan, adaylar en çok orantısal olmayan ilişkinin belirlenmesi ve temsil edilmesinde zorlanmışlardır. Derinlemesine inceleme gerektiren problemler daha gelişmiş çözüm yöntemlerinin ortaya çıkmasını sağlayıp, öğretmen adaylarının ezbere hesaplamaları kullanmaktan kaçınmasına yardımcı olmuştur. Anahtar kelimeler: matematiksel temsiller, orantısal akıl yürütme, orantısal ilişkiler, öğretmen adayları, problem içeriği.
doi:10.17522/balikesirnef.683225 fatcat:uek2lssxzrbjvojtffz2gccvde