An Evaluation of Creative Class Education and Industry Practises in Istanbul

ebru kerimoglu, Busra Guven Guney
2018 Sosyoekonomi  
The creative industries, producing high value-added, creating economic dynamism and having opportunities for competitiveness, have been come to the political agendas of countries since the late last century. While the new economic geography has caused new requirements, the universities as institutions for educating labours, are expected to contribute rapidly to the process. But, studies have shown till today, education for creative class is not sufficient to respond the new conditions, are
more » ... onditions, are expected. In this study, the reciprocal relation between undergraduate education of creative class and industry, in particular employment practises is analysed. With the current education system, there is a gap between the graduates and needs of the industry, for filling this gap, to establish some links between industry and universities is necessary. At present, the demand for the educated labours for the industry is increasing day by day. The expected benefit by this study is to make clear how coherent the relation between undergraduate education outcomes of creative class, who are such an important for urban development, and industry needs, with respect to the development of creative industries in urban areas. Öz Yüksek katma değer üretmeleri, ekonomik dinamizm ve rekabet fırsatları yaratmaları, yaratıcı endüstrileri geçtiğimiz yüzyılın sonlarından itibaren ülkelerin gündemlerine taşımıştır. Yeni ekonomik coğrafya, işgücü yapısında yeni gereklilikleri beraberinde getirmiş, işgücünü yetiştiren kurumlar olarak üniversitelerin de sürece hızla dâhil olması beklenir olmuştur. Ancak, yapılan çalışmalarla yaratıcı işgücü eğitiminin, yeni istihdam koşullarına ve beklentilere karşılık vermede yetersiz olduğu ortaya konmuştur. Bu çalışmada, İstanbul'da yaratıcı endüstrilerde eğitim ve istihdamın karşılıklı ilişkisi, eğitim-meslek kuruluşları ile yapılan görüşmeler üzerinden analiz edilmiştir. Mevcut eğitim sistemi ile yetişen elemanlar ve endüstrinin ihtiyaç duydukları arasında boşluk olduğu, söz konusu boşluğun doldurulabilmesi için endüstri ve üniversiteler arasında birtakım bağlar kurulması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Hali hazırda, endüstriler için eğitimli işgücüne olan talep her geçen gün artmaktadır. Bu çalışma kapsamında elde edilmek istenen fayda, kentsel alanlar için öneminin bu denli anlaşılmış olduğu yaratıcı endüstri işgücünün, lisans eğitiminden sağladığı çıktılar ile eğitim programlarının endüstri gerekleri ile ne derece uyumlu bir ilişki sürdürdüğünün, kentsel alanlarda yaratıcı endüstrilerin gelişiminin sağlanması çerçevesinde anlaşılabilmesidir.
doi:10.17233/sosyoekonomi.2018.03.03 fatcat:43qa3lgozjda3ct2kxtx3jli5y