Kamu Özel İşbirliği Modeli İncelemesi: Birleşik Krallık

Eda ÜNALAN
2020 İzmir İktisat Dergisi  
Özet Kamu özel işbirliğinin dünyadaki ilk uygulayıcılarından olan Birleşik Krallık'ın deneyimleri, bugün özellikle az gelişmiş ülkelerde daha fazla rağbet görmeye başlayan modelin kazandırdıkları ve kaybettirdiklerine ilişkin önemli bir veri oluşturmaktadır. Çalışmada, kamu özel işbirliği ya da Birleşik Krallık'taki adıyla özel finansman girişimi kapsamında yürütülen tartışmalar, reform adımları ve uygulama örneklerine yer verilerek; kamu yararı çerçevesinden modelin günümüzde bir ihtiyaç olup
more » ... e bir ihtiyaç olup olmadığına dair bir tartışma yürütülecektir. Tartışmalardan elde edilen bulgulara gore ise kamu özel işbirliği projelerinin yerine doğrudan kamu finansmanı ile yatırım yapmanın kamu yararı açısından daha işlevli olacağı sonucuna varılmaktadır. Abstract As one of the world's first practitioners of public-private partnerships, the United Kingdom's experience is an important evidence of the gains and losses of the model, which is becoming more popular today. The article will include various debates, reform steps and examples of practices under public finance initiative in the UK. However, there will be a debate on whether the model is needed today from the public interest perspective. According to the findings obtained from the discussions, it is concluded that investing in direct public financing instead of public private partnership projects will be more functional in terms of public interest.
doi:10.24988/ije.202035302 fatcat:g6jzxkl4njfpxo22yzmzicancm