Herik Kuzularında Bazı Kuyruk ve Beden Ölçüleri ile Yağ Depoları Arasındaki İlişki
The Relationship between Body Dimensions and Fat Deposits in Herik Lambs

Bülent TEKE, Mustafa UĞURLU, Filiz AKDAĞ, Bülent EKİZ
2016 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi  
Citation of This Article Teke B, Uğurlu M, Akdağ F, Ekiz B: The relationship between body dimensions and fat deposits in Herik lambs. Abstract The aim of this research was to determine the relationships between some body measurements and fat deposits in the Herik lamb, reared in the central Black Sea Region of Turkey. In this study, data on 20 single-born male Herik lambs, namely 10 with short, round, fat tail, and 10 with long, semi-fat tails, were used. They were finished for an average of
more » ... or an average of 105 days under intensive management after weaning and slaughtered at an average body weight of 40 kg. Several body measurements were taken before slaughter. Carcasses were cut into sections which were separated into meat, bone and fat. Weights of tail, carcass and non-carcass fat were recorded and used in the calculation of the total body fat weight. The highest correlation coefficient was between tail fat weight and the upper tail circumference (r= 0.937, P<0.01), and the lowest was between the fat tail weight and tail length (r=0.059). The upper and lower tail circumferences explained 88% of total variation in the tail weight, and 71% of total variation in total body fat, respectively. In conclusion, lower and upper tail circumference can be used to predict fat tail weight, as well as total body fat, in Herik lambs. More detailed studies are needed for the determination of the relationship between body measurements and fat deposits and to improve the carcass characteristics of Herik lambs. Özet Bu araştırmanın amacı, Türkiye'de Orta Karadeniz Bölgesinde yetiştirilen Herik kuzularında bazı beden ölçüleri ile yağ depoları arasındaki ilişkiyi belirmekti. Bu çalışmada 10 baş kısa yuvarlak yağlı kuyruklu ve 10 baş uzun yarım yağlı kuyruklu kuzu olmak üzere 20 erkek tekiz doğmuş Herik kuzusu kullanıldı. Kuzular sütten kesimden sonra ortalama 105 gün entansif koşullarda beslendi ve ortalama 40 kg da kesildi. Kesimden önce bazı beden ölçüleri alındı. Karkaslar parçalara ayrıldı. Karkas parçaları et, kemik ve yağa ayrıldı. Kuyruk, karkas ve karkasa ait olmayan yağlar tartıldı ve toplam beden yağ ağırlığı belirlendi. En yüksek korelasyon kuyruk yağı ağırlığı ile kuyruk kökü çevresi arasında (r=0.937, P<0.01), en düşük korelasyon ise kuyruk yağı ağırlığı ile kuyruk uzunluğu arasında bulundu (r=0.059). Kuyruk kökü ve en geniş kuyruk çevresi, kuyruk yağı ağırlığındaki varyasyonun %88'ini, toplam beden yağı ağırlığındaki varyasyonun ise %71'ini açıkladı. Sonuç olarak, Herik kuzularında kuyruk kökü ve en geniş yerindeki kuyruk çevresi hem kuyruk yağı ağırlığını hem de toplam beden yağı ağırlığını tahmin etmede kullanılabilir. Herik kuzularında kuyruk ölçüleri ile yağ depoları arasındaki ilişkiyi belirlemek ve Herik kuzularının karkas özelliklerini geliştirmek için daha fazla çalışma yapılmalıdır.
doi:10.9775/kvfd.2016.15976 fatcat:v44nmmkmunatbilqecw2s2l5kq