On the trail of the lost frescoes of Zica (II)

Dragan Vojvodic
2011 Zograf  
Као други од радова под истим насловом, овај текст представља наставак покушаја да се на основу старе научне документације, пре свега цртежа и фотографија, проуче уништени и оштећени делови зидног сликарства Спасове цркве у Жичи. Кључне речи: манастир Жича, уништен живопис, научна документација, иконографија, стил сликарства This paper, as the second in a series with the same name, represents a continuaton of attempts at studying the destroyed parts of the wall painting of the Ascension church
more » ... e Ascension church in Žiča on the basis of old research documentation, primarily drawings and photographs. У трагању за сведочанствима о изгубљеном и оштећеном живопису Жиче, том запостављеном али важном делу споменичке целине првог српског архиепископског седишта, нарочиту пажњу заслужује сликарство егзонартекса Спасове цркве. Кроз векове оно је нарочито пострадало, па се о његовом програму, иконографским и ликовним особеностима веома мало зна. На основу једне старе фотографије било је могуће учинити нешто поузданијом и тачнијом слику о садржини и стилу живописа у југоисточном делу некадашње спољне припрате. 1 Старе фотографије, цртежи и акварели пружају драгоцене податке и о фрескама на западном зиду егзонартекса. Посебну вредност има широк снимак западног дела тог жичког постројења који се чува у документационој збирци Народног музеја у Београду (стаклена плоча, инв. бр. А 508). Због свог значаја за сагледавање архитектуре спољне припрате, поменути снимак већ је објављиван. 2 При том су, међутим, остали потпуно неуочљиви остаци фресака на западном зиду. Они се могу разазнати тек када се, уз примену савремене технологије, поједини делови старе фотографије знатније увећају и расветле. Снимак сведочи о томе да су негде око 1925. године још били видљиви делови живописа у нижим зонама западног зида, на његовом јужном крају, око улаза и на северном делу, око окулуса. На јужном крају западног зида, у најнижој зони (сл. 1, бр. 1), биле су представљене две светачке фигуре. Окренуте једна ка другој, оне као да су међусобно комуницирале (сл. 2, 3). Лево се разазнаје лик старијег човека ћелавог темена које је осветљено нимбом и одевеног у На трагу изгубљених фресака Жиче (II)* Драган Војводић** Универзитет у Београду, Филозофски факултет -Одељење за историју уметности UDC 75.033.052(497.11 Žiča) 75.025.21
doi:10.2298/zog1135145v fatcat:jluherws3naardv3rambda2a2e