Serum levels of interleukin-1 (IL-1α, IL-1β) in patients with alopecia areata

Emina Kasumagić-Halilovic, Nermina Ovcina-Kurtovic
2012 Nasza Dermatologia Online  
Alopecia areata (AA) is disease characterized by focally, nonscarring hair loss on the scalp or other parts of the body. It affects 1-2% population of both genders and occurs at all age groups. The etiology is unknown, although most evidence supports the hypothesis that AA is a T-cell-mediated autoimmune disease of the hair follicle and that cytokines play an important role. Objective: The aim of our study was to evaluate serum concentrations of IL-1α and IL-1β in patients with AA and healthy
more » ... th AA and healthy subjects and also to asses a possible association between these cytokines and duration of the disease. Methods: Forty six patients with AA and 20 healthy controls were enrolled in the study. Serum concentrations of IL-1α and IL-1β were measured using enzyme-linked immunoassay techniques. Results: The serum level of IL-1α in patients with AA was significantly higher than that in the control group (4.34±0.86 pg/mL vs 3.66±0.35 pg/mL, respectively). IL-1β levels were greater in patients with AA than in controls (2.35±0.17 pg/mL vs 2.24±0.30, respectively) but the difference was not significant (p>0.05). No correlations were found between duration of disease and the serum levels of IL-1α and IL-1β. Conclusion: Our results have demonstrated the importance of determining IL-1a concentration in serum in patients with AA. This research could contribute to the interpretation of insufficiently well known views of the pathogenesis role and significance of IL-1α in AA. Streszczenie Wstęp: Łysienie plackowate to choroba charakteryzująca się ogniskowym, niebliznowaciejącym łysieniem skóry głowy lub też innych okolic ciała. Choroba ta dotyka 1-2% populacji, bez predylekcji płci ani też wieku. Etiologia choroby pozostaje nieznana, jednakże najwięcej dowodów potwierdza hipotezę, że AA jest chorobą autoimmunologiczną mediowaną za pomocą komórek T, zajmującą korzeń włosa oraz że cytokiny pełnią w tym procesie ważną rolę. Cel: Celem naszego badania było oszacowanie stężenia w surowicy interleukin: IL-1α i IL-1β u pacjentów z AA oraz u osób zdrowych by wykazać możliwe związki pomiędzy tymi cytokinami a długością trwania choroby. Metody: Do badania zakwalifikowano 46 pacjentów z AA oraz 20 osób zdrowych. Stężenia cytokin IL-1α i IL-1β były mierzone za pomocą techniki EIA. Wyniki: Poziomy IL-1α u chorych na AA był znacznie wyższy niż ten w grupie kontrolnej (4.34±0.86 pg/mL vs 3.66±0.35 pg/mL, odpowiednio). Poziomy IL-1β były większe u pacjentów z AA niż w grupie kontrolnej (odpowiednio 2.35±0.17 pg/mL vs 2.24±0.30) jednak statystycznie nieistotne (p>0.05). Nie znaleziono korelacji pomiędzy trwaniem choroby a poziomami interleukin IL-1α i IL-1β w surowicy krwi. Wnioski: Nasze wyniki badań dowodzą wagi pomiaru stężenia IL-1a w surowicy krwi osób chorych na AA. To badanie może przyczynić się do nie do końca poznanej roli IL-1α w patogenezie oraz odkryciu pełnego znaczenia w Alopecia Areata.
doi:10.7241/ourd.20123.37 fatcat:mvp473jxlvhv3fjbjdzqnfxjum