Okul Yöneticilerinde Algılanan Yaşam Kalitesi

Abdurrahman Ekinci, Halis Sakız, Recep Bindak
2017 Gaziantep University Journal of Social Sciences  
Özet Bu makale Türkiye'de Güneydoğu Anadolu Bölgesinde görev yapmakta olan 127 okul yöneticisinin yaşam kalitesini çeşitli değişkenler açısından inceleyen bir araştırma bulgularından yola çıkılarak yazılmıştır. Araştırmada okul yöneticilerinin yaşam kalitesine dair kendi görüşleri, Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği (WHOQOL-BREF) Türkçe formu kullanılarak alınmıştır. Araştırmada nicel desen kullanılmış ve analizler betimsel istatistik ve fark testleri (t-testi) ve korelasyon testi
more » ... n) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulguları, (i) okul yöneticilerinin yaşam kalitelerinin hem toplamda hem de çevresel, psikolojik, fiziksel ve sosyal ilişkiler alanlarında ortalamanın üstünde olduğunu, (ii) yaşam kalitesi puanlarının medeni durum, deneyim, çalışılan okulların öğrenci ile öğretmen sayıları gibi değişkenlere bağlı olarak anlamlı farklılıklar içerdiğini ve (iii) yaşam kalitesi alanlarının tümünün birbiriyle anlamlı ilişkilere sahip olduğunu göstermiştir. Araştırma sonucunda, okul yöneticilerinin okullarında nitelikli eğitim sunulması sürecini yönetmeleri için kendi yaşam kalitelerinin düzeyini anlama ve ihtiyaç duyulan alanlarda iyileştirilmesinin bir gereklilik olduğunu savunmaktadır. Anahtar Kelimeler: Okul yöneticileri, yaşam kalitesi, tarama çalışması, demografik değişkenler Abstract This article reports findings of a study which investigated the quality of life of 127 school managers working in the South East region of Turkey. Self-reports of school managers were collected via World Health Organization Quality of Life Measure (WHOQOL-BREF) Turkish Form. Quantitative design was utilized and analysis was conducted through descriptive statistics, difference (t-test) and correlation (Pearson) tests. Findings showed that (i) managers had over-average quality of life scores in the total scale as well as in environmental, psychological, physical and social relational dimensions; (ii) quality of life scores differed significantly in terms of variables such as marital status, experience and number of students and teachers in schools;1 and (iii) significant relationships were found among dimensions of the quality of life measure. We suggest that school managers' quality of life should be improved if the aim is to help them provide education of good quality in their schools.
doi:10.21547/jss.281655 fatcat:p6hom7ieiza37as25rcvwbmety