ESTIMATION OF ICT IMPACT ON INDICES OF FOREIGN TRADE SECURITY OF A STATE

L. G. Shemayeva, V. V. Shemayev, V. I. Franchuk, V. S. Sidak, I. O. Dragan
2019 Financial and credit activity problems of theory and practice  
ОЦІНКА ВПЛИВУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПОКАЗНИКИ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ Анотація. Розглянуто проблему вивчення впливу інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) на зміну показників експорту та імпорту товарів, що є основою для розрахунку та прогнозування змін показників зовнішньоторговельної безпеки держави. Установлено, що вплив цього фактору на зовнішньоторговельну безпеку держави в будь-якій країні є подвійним: як можливість зміцнити її і як загрозу її
more » ... як загрозу її стабільності. Визначено, що пошук прийнятного балансу між можливостями зміцнення зовнішньоторговельної безпеки держави в умовах стрімкого зростання ІКТ (оцифрування), з одного боку, та ризиків, що виникають з неадекватного рівня розвитку, -з другого, різні види ІКТ-інфраструктури країни стають актуальною дослідницькою проблемою. Проаналізовано найбільш значні економічні дослідження в області теоретичних основ теорії гравітаційного моделювання та основні етапи її еволюції. Удосконалено базову гравітаційну модель торгівлі завдяки додатковому включенню показників стану розвитку ІКТ як інституційних чинників і показників зовнішньоторговельної безпеки країни в умовах країни та часових ефектів (на прикладі основної експортної товарної групи Україна -сталь та її продукція). Параметри гравітаційної моделі оцінювали на основі ретроспективних даних з використанням економетричних методів та програмних пакетів Stata або R за результатами моделювання оцінки впливу факторів розвитку ІКТ країни на обсяги зовнішньої торгівлі. Проаналізовано сталь і сталеву продукцію. Результати вказують на позитивний вплив використання Інтернету та мобільних телефонів на збільшення експорту сталі та виробів з неї. Це дає підстави для підтвердження теоретичних припущень про великі обсяги торгівлі виробами зі сталі між країнами з високим попитом і пропозицією, а також вказує на важливість зниження витрат і часу на перевезення цих товарів у країнах, які не є сусідніми. Водночас використання сучасних засобів ІКТ позитивно вплине на обсяги реалізації металургійної продукції як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, за рахунок отримання конкурентних переваг щодо інших гравців на ринку. Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, зовнішньоторговельна безпека держави, експорт, імпорт товарів, зовнішня торгівля сталлю та сталевими виробами, гравітаційна модель, Інтернет, мобільні телефони.
doi:10.18371/fcaptp.v3i30.179820 fatcat:fimuyhxdxzgkzl2zb52diqmokq