Haldun Taner'in Şeytan Tüyü Öyküsünde Öznenin, Öteki'nin Arzusunu Arzulama Edimi Ve/Veya Öteki Tara

Cafer ŞEN
2015 Turkish Studies  
doi:10.7827/turkishstudies.8427 fatcat:ewyhlroiafhndg26exrvus3664