Deneysel kardiyovasküler çalışmalarda insan umblikal ven endotel hücrelerinin önemi

ESİN AKBAY
2019 Turkish journal of clinics and laboratory  
Nowadays, cardiovascular system disorders caused by narrowing or obstruction of the vascular system lead to the most important diseases that have a negative effect on the quality of life and have fatal consequences. It is known that many diseases are accompanied by cardiovascular system disorders. For these reasons, studies on the existence of different pathways activated in cardiovascular pathology and the investigation of these pathways have come intoquestion, and in vitro methods have been
more » ... methods have been needed to be developed. in vitro cell culture models are the preferred models to enable understanding the mechanisms that regulate the process of angiogenesis. Human umbilical vein endothelial cells (HUVEC) are one of the most common in vitrocell models used in vascular studies within the scope of cardiovascular pathology. This review focuses on the use of HUVECs as an in vitro model to evaluate different therapeutic approaches. Öz Günümüzde damarlarda daralma veya tıkanma sonucunda ortaya çıkan kardiyovasküler system bozuklukları, insanların yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen ve ölüm ile sonuçlanabilen önemli hastalıkların başında gelmektedir. Bilinen birçok hastalığa kardiyovasküler system bozuklukları eşlik etmektedir. Bu nedenlerle kardiyovasküler patolojide active olan farklı yolakların varlığı ve bu yolakların incelenmesine yönelik çalışmalar gündeme gelmiş, in vitro metodların geliştirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. In vitro hücre kültürü modelleri, anjiyogenez sürecini düzenleyen mekanizmaları anlamamızı sağlamak için tercih edilen önemli modellerdir. İnsan göbek ven endotel hücreleri (HUVEC), kardiyovasküler system patolojileri ile ilgili çalışmalarda kullanılan en yaygın in vitro hücre modellerinden biridir. Bu derlemede, farklı terapi yaklaşımlarının değerlendirilmesi için HUVEC'lerin in vitrobir model olarak kullanım alanları üzerinde durulmuştur. Anahtar Kelimeler: insan umblikal ven endotel hücresi; kardiyovasküler hastalıklar; in vitro; model Deneysel kardiyovasküler çalışmalarda insan umblikal ven endotel hücrelerinin önemi Review
doi:10.18663/tjcl.569286 fatcat:46eiofsreffbbfnqlcgwxc5htq