YAZILI BASINDA YAYINLANAN HABERLERDE TOPLUMSAL CİNSİYET VE DİN İLİŞKİSİ

İBRAHİM YENEN
2016 Journal of International Social Research  
Öz Bu makale, gazetelerde yayınlanan toplumsal cinsiyet haberlerini beş araştırma sorusuna göre değerlendirmektedir. Araştırmanın temel bulguları 05 Mayıs 2015-05 Ağustos 2015 tarihleri arasında Hürriyet, Posta, Sözcü, Sabah, Habertürk ve Milliyet gazetelerinde yayınlanan din ile ilgili haberlerden elde edilmiştir. Toplumsal cinsiyet konulu haber başlıklarında en fazla kullanılan kavram ve terimlerin "IŞİD"gerçekleştiği belirlenmiştir. Haberlerde biz ve onlar karşıtlığı ve dışlamasının temelde
more » ... şlamasının temelde kadın aktörler üzerinden gerçekleştiği görülmüştür. Haberlerde anlam ve ideolojinin açık ve örtük anlam oluşturma biçimleriyle öncelikle kadının toplumsal konumunun farklı olgularla ortay çıktığı haberlerin "ayırma" yöntemiyle aktarıldığı tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Din, Yazılı Basın, Haber, Terör. Absract This article assesses the gender mainstreaming in newspapers according to five research questions. The main findings of the research were obtained from news related to religion published in Hürriyet, Posta, Sözcü, Sabah, Habertürk and Milliyet newspapers between
doi:10.17719/jisr.2016.1403 fatcat:l33bysxezfhsbid3ugjjj5aga4