An outbreak of virüs abortion in mares in turkey

PAMUKÇU A. M.;ALİBAŞOĞLU
1962 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi  
doi:10.1501/vetfak_0000001739 fatcat:dbiq5npvcjfkfkc7f7monkpmc4