Assay of Kallikreinogen in Human Blood

Toshikatsu Seki, Keishi Abe, Toraichi Mouri, Masao Suzuki, Yukio Miura, Kaoru Yoshinaga
1968 Tohoku journal of experimental medicine  
doi:10.1620/tjem.96.113 fatcat:45xvlp6qhbbf3blzi6zg3sa4pq